Privacy (Juridische Kennisgeving)

La Escalera is een geregistreerd handelsmerk waarvan de gebruiksrechten exclusief toebehoren aan Explitación, Proyectos y servicios La Escalera S.L.
Deze website www.laescalera.eu is gemaakt door Exploitation, projects en services La EscaleraS.L. informatief, voor persoonlijk en gratis gebruik.
Het domein www.laescalera.eu is eigendom van La EscaleraS.L Exploitatie, projecten en diensten.
Exploitatie, projecten en diensten La EscaleraS.L. Het hoofdkantoor is gevestigd op calle belen 4 1, C 28004 Madrid B87674495 © Exploitatie, projecten en diensten La EscaleraS.L. Alle rechten voorbehouden.

CORRECT GEBRUIK VAN DE WEBSITE:

De gebruiker stemt ermee in de website en de inhoud ervan te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze voorwaarden, de goede zeden en de openbare orde. Op dezelfde manier stemt de gebruiker ermee in de website niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, in tegenstelling tot de inhoud van deze algemene voorwaarden, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. of derden, of die op enigerlei wijze de website of diensten kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verslechteren of het normale gebruik of genot van de website door andere gebruikers kan verhinderen.

De gebruiker dient zich te onthouden van het verkrijgen van informatie, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnamen, software en, in het algemeen, elk materiaal dat toegankelijk is via de website, met andere middelen dan die welke ter beschikking zijn gesteld voor u, of in het algemeen, voor degenen die vaak op internet worden gebruikt.

De gebruiker dient zich te onthouden van het manipuleren van identificatiegegevens van de Exploitatie, projecten en diensten La EscaleraS.L., Of diensten van de webruimte www.laescalera.eu
De gebruiker moet zich onthouden van het manipuleren van de technische apparaten voor de bescherming van inhoud of informatie, en in het algemeen de configuratie van de webruimte www.laescalera.eu
Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website www.laescalera.eu te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze algemene voorwaarden schenden.

 

BEPERKING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID:

Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. heeft geen controle of garantie voor de afwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in uw computersysteem (software en hardware) of in de elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen in uw computersysteem. Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de aanwezigheid van virussen of de aanwezigheid van andere elementen in de inhoud die wijzigingen in uw computersysteem, elektronische documenten of gebruikersbestanden kunnen veroorzaken.

Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. zal al het mogelijke doen om de veiligheid van de door gebruikers verstrekte informatie te waarborgen. Echter, en vanwege het feit dat meerdere factoren tussenkomen in communicatie via internet en een groot deel daarvan buiten de controle van Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. (onder andere de eigen computerconfiguratie van de gebruiker, de beveiliging van openbare telecommunicatienetwerken, enz.), Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. kan niet garanderen dat de informatieoverdracht volledig veilig is.

Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die te wijten zou kunnen zijn aan het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud van de website www.laescalera.eu, behalve die welke er rechtstreeks aan toe te schrijven is.

Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. garandeert niet de afwezigheid van fouten in de toegang tot haar website, noch in de inhoud of dat deze wordt bijgewerkt, hoewel ze haar best zal doen om deze, waar nodig, te vermijden, te corrigeren of bij te werken.

 

AUTEURSRECHT, INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM:

Alle inhoud van de website www.laescalera.eu is het exclusieve en wereldwijde eigendom van Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. inclusief, zonder beperking, grafisch ontwerp, logo’s, afbeeldingen, teksten, illustraties, foto’s, audiovisuele middelen, handelsmerken en andere onderscheidende tekens, in een van de gebruikte of bruikbare programmeertalen, evenals alle bedienings- en ontwikkelingssoftware van de website . De reproductie, distributie, mededeling aan het publiek, toewijzing en elke andere handeling of exploitatiewijze die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door Explotation, projecten en diensten La Escalera S.L. zijn uitdrukkelijk verboden.
Exploitatie, projecten en diensten La Escalera S.L. verleent geen enkele licentie of autorisatie voor gebruik van welke aard dan ook op hun eigendomsrechten