Algemene voorwaarden

In overeenstemming met de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (RGPD), evenals de ORGANISCHE WET VAN GEGEVENSBESCHERMING EN GARANTIE VAN DIGITALE RECHTEN (LOPDGDD), en om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen, vatten we de volgende voorwaarden samen met betrekking tot de behandeling van uw gegevens:

VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING VAN UW GEGEVENS:
BEDRIJFSNAAM: Exploitatie, diensten en projecten La Escalera S.L. – CIF.: B-87674495
ADRES: calle belén 4, 1C 28004 madrid
E-MAIL: laescalera@laescalera.eu

DOEL VAN DE BEHANDELING
Wij verwerken de door geïnteresseerde personen verstrekte informatie om de verzending van de gevraagde informatie en/of de gekochte producten te beheren, alsmede om geïnteresseerden aanbiedingen te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn. Op basis van de verstrekte informatie worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

WELKE GEGEVENS ZULLEN WIJ VERWERKEN?
Betreffende het elektronische aankoopformulier:

Identificatiegegevens: naam, achternaam, ID-nummer, cif
Contactgegevens: telefoonnummer, postadres, land, e-mailadres.

Betreffende het klantenserviceformulier:

Identificatiegegevens: naam, achternaam
Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
Overige gegevens verstrekt door het formuleren van de vraag, klacht en/of claim

MOMENT VAN BEWARING VAN UW GEGEVENS
De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang er niet door de belanghebbende om verwijdering wordt verzocht. Voor een periode van 5 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse.

RECHTMATIGING VAN DE BEHANDELING
Legitimatie met instemming van de belanghebbende.

 

DERDE ONTVANGERS
Om u de producten toe te sturen die u op THE WEB kunt kopen, informeren wij u dat we een transportbedrijf gebruiken waaraan we uw contactgegevens zullen verstrekken met als enig doel de levering uit te voeren.

 

RECHTEN
De belanghebbende kan per post of langs elektronische weg de volgende rechten uitoefenen:

Recht op inzage: Ontvang informatie over de verwerking van uw gegevens, evenals een kopie daarvan (artikel 15 RGPD).
Recht op rectificatie: Correctie van onjuiste of onvolledige gegevens (artikel 16 RGPD).
Recht op verwijdering: Verzoek om verwijdering van uw gegevens en, indien deze aan derden zijn verstrekt, het recht om van dit verzoek op de hoogte te worden gesteld (artikel 17 RGPD).
Recht op beperking van de behandeling: Verkrijg de beperking van de behandeling van uw gegevens (artikel 18 RGPD).
Recht op overdraagbaarheid: Ontvang uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en leesbaar formaat en geef deze door aan een andere verantwoordelijke (artikel 20 RGPD).
Recht van verzet: Maak bezwaar tegen de behandeling (artikel 21 RGPD).
Recht om toestemming in te trekken: de verleende toestemming intrekken wanneer het doel is gebaseerd op uw toestemming (artikel 7 RGPD).
Recht om een ​​claim in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit in het geval dat zij van mening is dat een bepaling van de RGPD is geschonden (artikel 77 RGPD).

 

OORSPRONG
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig van de belanghebbende.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT of GEBRUIKER:
De KLANT of GEBRUIKER:

U garandeert dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt waar, nauwkeurig, volledig en actueel is. Voor deze doeleinden is de klant verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die hij meedeelt en zal hij de verstrekte informatie naar behoren bijwerken, zodat deze beantwoordt aan zijn werkelijke situatie.
U garandeert dat u de derden aan wie u uw gegevens verstrekt, heeft geïnformeerd over de aspecten die in dit document zijn opgenomen. Evenzo garandeert het dat het uw toestemming heeft verkregen om uw gegevens voor de aangegeven doeleinden te verstrekken.
U bent verantwoordelijk voor de valse of onnauwkeurige informatie die u via de Website verstrekt en voor de schade, direct of indirect, die dit veroorzaakt.

 

PRODUCT AANKOOP SYSTEEM

Om door te gaan met de aankoop van het product, moet de Klant of Gebruiker, die ouder dan achttien (18) jaar oud moet zijn, het product selecteren dat hij wil kopen en dit toevoegen aan de Winkelwagen. Zodra de selectie van aan te schaffen producten is voltooid, moet de Klant of Gebruiker op het pictogram “Aankoop voltooien” klikken. De producten die voor aankoop zijn geselecteerd, worden hieronder weergegeven. De Klant of Gebruiker moet op het pictogram “Bestelling plaatsen” klikken. Ten slotte moet de gebruiker op het pictogram “Betalen” klikken.
De naam van de Klant en het aan La Escalera verstrekte e-mailadres zijn identificerende en mogelijk makende elementen om aankopen te doen en zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het e-mailadres kan worden gewijzigd, in welk geval het gewijzigde e-mailadres zijn geldigheid verliest.
Zodra het aankoopproces is voltooid, stuurt La Escalera de door de klant verstrekte e-mail, een em.